Ticaret Hukuku

ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır (1956'da 6762 sayılı yasa). Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık, ticarete ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, imtia senetleri, taşıma senetleri türlerindedir.Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta hariç)diğer ticaret hukuku konularıdır.


   1. Ticari İşletme Hukuku
   2. Şirketler Hukuku
   3. Kıymetli Evrak Hukuku
   4. Taşıma Hukuku
   5. Deniz Ticareti Hukuku
   6. Sigorta Hukuku
   7. Rekabet Hukuku
   8. Fikri Mülkiyet Hukuku
   9. Sermaye Piyasası Hukuku


Oluşmaktadır. 

 


İletişim

Giz 2000 Plaza, Ayazağa yolu, No:7 Kat:12 34398 Maslak - İSTANBUL

Sosyal Medya

Administrative portal

Sign in to your account.
Forgot your password?