FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ TESCİLİ VE KORUNMASI

Günümüzde kalıcılığı hedefleyen girişimci kişi ve kuruluşlar için başarının en büyük anahtarı hedef tüketicilere yeni, yaratıcı ve ayırt edici ürün ve hizmetlerin sunulması ve bunların mutlaka fikri ve sınaî mülkiyet haklarının tescili ile koruma altına alınmasıdır. 

Birçok yeni ürün ve hizmet marka, patent/faydalı model, endüstriyel tasarım, copyright vb. gibi bir ya da birden fazla fikri ve sınai mülkiyet hakkını kapsayabilmektedir. Uzun vadeli düşünerek fikri ve sınai mülkiyet haklarını tescil ettiren ve etkin bir şekilde koruyan işletmeler, hem ürün ve hizmetlerinin rakip firmalar tarafından taklit edilmesini engelleyebilmekte hem de etkin fikri ve sınai mülkiyet yönetimi sayesinde bu haklarını işletme için finansal değerlere dönüştürebilmektedir.

Ülkemizde fikri ve sınai mülkiyet haklarının gelişimi 19.yüzyılda başlamış ve 1994 yılında yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameler ile uluslararası standart ve gereksinimlere uygun olan çağdaş bir fikri ve sınai mülkiyet hakları korunması altyapısı oluşturulmuştur. Buna göre, fikri ve sınai haklar temel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilmektedir; 

• MARKA; Bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin rakip firmaların ürün ve hizmetlerinden ayrılabilmesini sağlayan ayırt edici ve çoğaltılabilen işaretlerdir. 

• PATENT / FAYDALI MODEL; Patent ve faydalı model, tescil için gerekli koşulları sağlamaları kaydıyla bir buluş üzerinde verilen inhisari hak olarak ifade edilebilmektedir. Buluş ise bir işin yeni bir şekilde yapılmasını sağlayan veya bir soruna yeni bir teknik çözüm sağlayan bir ürün veya süreçtir. 

• ENDÜSTRİYEL TASARIM; Endüstriyel yolla veya el sanatları ile üretilen bir nesnenin dekoratif veya estetik özelliğidir. 

• COĞRAFİ İŞARET; Kökeni belirli bir coğrafya olan ve ayrıca bu coğrafyadan kaynaklanan nitelikleri veya iyi şöhreti de haiz olan malları ayırt etmek için kullanılan işarettir. 

• COPYRIGHT; Edebi ve artistik eserlerin (bilgisayar yazılımları da dahil) sahiplerine sağlanan hakları ifade etmektedir. 

• ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI; Entegre devre topografyası; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, tescil ile koruma altına alınabilmektedir. Başarıyı ve kalıcılığı hedefleyen firmalar için fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili en önemli adımdır. 

Etkin koruma ve fikri ve sınai mülkiyet yönetimi için tescilin yanı sıra; - Tescille elle edilen fikri ve sınai mülkiyet haklarını etkin bir şekilde kullanarak haksız rekabet ve taklitlerin engellenmesi, - fikri ve sınai mülkiyet haklarının kurumsal kimlik kapsamına yansıtılarak uzun vadede sürekliliğin sağlanması, - lisans, imtiyaz gibi fikri ve sınai mülkiyet hakları tabanlı sözleşmeler yapılarak hakların hem finansal değerlere dönüştürülmesi hem de etkin bir koruma sağlanması, - ülke sınırları içersinde olduğu gibi, faaliyet gösterilen ya da faaliyet gösterilmesi düşünülen ülkelerde de fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korumasının sağlanması, - rakip firmaların haklarının da takip edilerek pazar bilincinin oluşturulması fevkalade önemlidir. 

Başalan Patent & Trademark Ltd.Şti olarak 20 yılı aşkın bir süredir her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması alanlarında hizmet vermekte olduğumuz çalışma alanımızda çözüm ortağı olmaktan memnuniyet duymaktayız. 

                                                         AHMET BAŞALAN


İletişim

Giz 2000 Plaza, Ayazağa yolu, No:7 Kat:12 34398 Maslak - İSTANBUL

Sosyal Medya

Administrative portal

Forgot your password?