Madrid Protokolüne Göre Uluslararası Marka Tescili,  Temel Özellikleri ve Avantajları

 

Tescilli marka, tüm diğer sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi tescil edildiği ülkenin sınırları içerisinde korunmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de yapılan marka başvurusu sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Yurtdışında koruma sağlanmak istenirse bireysel ya da toplu marka başvuruları mevcuttur. Topluluk başvuruları ise, birliklerin üye olduğu merkez ofislere yapılmaktadır.

Madrid Protokolü markaların İsviçre'nin Cenova kentinde kurulmuş olan World Intellectual Property Organization (WIPO) nezdinde yapılan tek bir

başvuru ile tek bir dil ve tek bir para kullanılarak, Protokole taraf ülkelerde birde fazla ülkede markanın uluslararası tescilini ve marka tescil edildikten sonra yapılacak olan değişikliklerin de tek bir basit işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktadır.

Madrid Protokolü'ne göre yapılan uluslararası marka başvuruları, menşe ülkedeki başvuru yada tescillere dayanır ve uluslararası marka tescili 5 yıl süreyle yerel başvuru yada tescile bağımlı kalır. Uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıllık sürenin bitiminden sonra, uluslararası marka yerel başvuru yada tescilden itibaren bağımsız hale gelir.

Marka, menşe ofis tarafından tescil edildikten veya tescil için başvurusu yapıldıktan sonra, marka sahibinin korumanın sağlanmasını istediği ülkelerin ofislerine ayrı ücret ödemek ve farklı dillerde başvuru formu doldurmak yerine tek bir ücret ödeyerek ve tek bir dilde tek bir form doldurarak belirlediği ülkelerde marka koruması sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Bunların dışında, marka sahibi korumanın istendiği taraf ofislerinden markanın tesciline ilişkin olumlu bir kararın gelmesini beklemek zorunda değildir; eğer uygun sure içerisinde (12 veya 18 ay) bir ofis tarafından herhangi bir red bildiriminde bulunulmaz ise markanın ilgili Akit Taraf ofislerince korunduğu anlaşılır. Uluslararası tescil sonrası değişikliklerin tümü belirlenen taraflar için tek bir talep ve tek bir ücret ödenmesi yoluyla Uluslararası sicile kaydedilir ve belirlenen taraf ofislerine bildirilir. Bunun dışında marka yenilemesi de belirlenen ülkeler için tek bir taleple sağlanır. Yenileme tek bir uluslararası tescil belgesi için yapılır ve tek bir yenileme ücreti ödenerek, tescilli olduğu tüm ülkeleri kapsayacak şekilde yenilenir.

Uluslararası tescil için başvurusu (uluslararası başvuru) Madrid Protokolü' ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.

Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sistemi'nin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz.

Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için Öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur.Uluslararası marka başvurusu Uluslararası Büro'ya menşe ofis aracılığıyla yapılmalıdır. Başvuru sahibi tarafından Uluslararası Büro'ya doğrudan yapılan başvuru usulüne uygun olarak yapılmamış kabul edilerek, başvuru sahibine iade edilir.

Uluslararası başvurunun; daha önce menşe ofiste tescilli bulunan markada veya esas başvuruda yer alan marka örneğiyle mal ve hizmet listesiyle ve uluslararası sınıflandırmayla ayni olması zorunludur. Başvuru sahibi uluslararası başvuruda yer alan mal vehizmet listesinin kapsamını daraltabilir ancak genişletme yapamaz.

Uluslararası başvuruda marka tescilinin istendiği ülkeler belirtilmelidir. Protokol'e taraf olan taraf ofisinin menşe ofis olduğu durumda, sadece Protokol'e veya hem Anlaşmaya hem de Protokol'e (sadece Anlaşmaya değil) taraf olan Akit Taraflar belirlenebilir.

Madrid Protokolüne göre uluslararası marka başvurusunun avantajları kısaca aşağıda belirtilen şekilde sıralanabilir ;

1-Uluslararası marka başvurularında tek bir dil kullanılması,

2-Uluslararası marka başvurularında tek bir para biriminin kullanılması, 3-Uluslararası marka başvurularında tek bir form doldurularak belirlenen ülkelerde marka tescilinin sağlanması,

4-Uluslararası markanın tesciline ilişkin olumlu bir kararın gelmesini bekleme zorunluluğunun olmaması,

5-Uluslararası marka tescili sonrası değişikliklerin talep ve tek bir ücretle sicile kaydının sağlanması,

6-Uluslararası marka tescil belgesinin yenilenmesi tescili kapsayan tüm ülkeler için tek bir taleple gerçekleştirebilmektedir.

Bilge Yılmaz

Kaynaklar :

- Türk Patent Enstitüsü "Madrid Protokolü çerçevesinde Markaların Uluslararası tescili ile ilgili Prosedürün Uygulanmasına ilişkin temel Bilgiler"

- http://www.basalanpatent.com.tr

İletişim

Giz 2000 Plaza, Ayazağa yolu, No:7 Kat:12 34398 Maslak - İSTANBUL

Sosyal Medya

Administrative portal

Forgot your password?